PACT åbner efterårs sæsonen med flere træningsmuligheder

Det har længe været et ønske fra flere medlemmer at få mulighed for at træne mere end en gang om ugen på deres foretrukne hold.

I foråret lykkedes det, at udvide og give de mange medlemmer, som har stor glæde af Yoga, at få endnu en træningsmulighed på fredage.

I Bestyrelsen har vi lyttet til medlemmernes ønske, og har over en periode arbejdet med forskellige muligheder for også at give flere muligheder for Styrketræning og Spinning, som nu har båret frugt.

Pact har indledt et samarbejde med Center for Sundhed og Kræft på Nørre Alle 45, 2200 København omkring lån af træningsfaciliteter, som betyder, at der bliver mulighed for Spinning på tirsdage kl. 17.00 – 18.00 – Svend vil være den faste træner om tirsdagen. Derudover vil der være mulighed for, at gå til Styrketræning på fredage også fra kl.17.00. Alexandra og en anden træner vil være trænere på holdet.

Træningen vil for spinningen og styrketræningens, henholdsvis tirsdage og fredage foregå på Nørre Alle, som ligger meget tæt på vores lokaler i Ryesgade.

Ekstratræning:

Spinning på tirsdage starter den 30. august 2016 kl.17.00

Styrketræning på fredage starter den 26. august 2016 kl. 17.00

Træningsfaciliteter:

Mange medlemmer kender faciliteterne på Nørre Alle i forvejen, men for dem, som ikke har set forholdene har vi taget nogle billeder af træningsrummene.

Styrketræning

De lokaler, som vi kommer til at benytte er et større lokale med forskellige maskiner og løbebånd til styrketræning. Maskinerne minder om de maskiner I kender fra Ryesgade, men der kan være enkelte maskiner, som mangler og vi skal vænne os til andre øvelser.

Når vi er til stede om fredagen til styrketræning, vil der formentlig ikke være andre i huset.

Spinning

Spinning vil foregå i et mindre lokale om tirsdagen, som er indrettet alene til Spinning. Der er 15 rigtige spinning cykler, og det vil derfor nok kræve lidt tilvænning for de fleste, herunder for vores træner.

Omklædningsfaciliteter:

Nørre Alle er udstyret med omklædningsfaciliteter med separat dame/herre og badeforhold.

Vores tilstedeværelse i huset

Når vi møder ind til træningen, er det vigtigt, at alle møder i god tid inden træningen, da adgangsforholdene er lidt anderledes, og huset er på dette tidspunkt ofte tømt for medarbejdere. Trænerne vil være til stede og kan give adgang fra 16.45, hvor I vil blive lukket ind gennem hovedindgangen på Nørre Alle.

Vores træning om tirsdagen foregår i Spinning lokalet, og derudover vil CSK have deres eget udslusningshold, som benytter styrketræningslokalet, og Proof of Life vil også være tilstede, men primært i omklædningsrummene, da de har et løbehold om tirsdagen.

Vi skal derfor huske særligt om tirsdagen, at tage hensyn til, at der også er andre, som træner i lokalerne.

Regler ved ophold i CSK – Nørre Alle kan læses her.

Tilmelding til træningen

Tilmelding til de to træninger foregår på samme vis, som vores eksisterende træninger.

Om tirsdagen vi SMS til Svend på 27506640 og om fredagen til Alexandra på 26155675

CSK6 CSK5 CSK4 CSK3 CSK2 CSK1

495 kr for Comwell Sportshotel Weekend

PACT yder nu tilskud på 500 kr. til medlemmer der ønsker at deltage

natur

Opholdet er med ankomst fredag aften d. 16/9 og afgang sent søndag d. 18/9.
Det inkluderer 2 x aftenmenu og 2 x morgenbuffet.

Prisen er 495 kr. pr. person for medlemmer i delt dobbeltværelse (PACTs tilskud er indregnet her). Tillæg for enkeltværelse er 500 kr. Familiemedlemmer betaler fuld pris: 990 kr.

Læs mere om aktiviteterne i denne brochure. Ikke alt er inkluderet i prisen.

Indtil videre skal man selv sørge for transport derover, men jeg forestiller vi os at arrangere noget samkørsel.

Så skriv til Rikke på 234@pc.dk og meld dig selv og evt. familien til. (Tilmelding er bindende, respekter venligst dette. )

comwellsport-logo-95x133

Frivillig til Ironman

Igen i år har vi brug for frivillige til bemanding af indregistrering af atleterne til Ironman Copenhagen den 18., 19., 20. og 22. august.

I år stiller PACT op med vores stærkeste hold nogensinde til de forskellige Ironman distancer – 4 på den fulde Ironman, 1 på den halv Ironman Kronborg og 12 til 4-18-4! For at det kan lade sig gøre kræves det at PACT står for bemanding af indregistrering af atleterne til Ironman. De som har været med før kan bekræfte, at det er rigtig sjovt at være med som frivillig, hvor man oplever på først hånd den helt særlige stemning der er omkring Ironman.

I år forgår indregistreringen i Bella Center. Der er mad til dem som er på vagt over frokost eller aftensmadstid. Ellers er der vand og chokolade til at holde energien oppe!

Vi beder alle dem som har mulighed for at hjælpe, om at sætte kryds i skemaet her http://doodle.com/poll/8wvqqh68vmsd8iiu (OBS: Registrer dig med din e-mail adresse istedet for dit navn). Sæt venligst kryds på ALLE de tidspunkter hvor du har mulighed for at hjælpe. Hvis du sætter kryds flere steder betyder det ikke at der forventes at du er til sted hele tiden, men det gøre det nemmere for os at sørge for at have bemanding nok på hver vagt. Vi skal bruge 12 på hver vagt og derfor at brug for mange frivillige. Du må meget gerne dele linket til skemaet med din familie og venner (f.eks på Facebook) og få dem med også!

Skriv din e-mail adresse i navnfeltet, så vi kan udsende den endelige vagtplan og andre oplysninger når det nærmer sig.

Vi glæder os til endnu nogle festlig Ironman dage!

Styrketræning

På tirsdag d. 5. Juli, står den på selvtræning, da Alexandra er taget til Schweiz.
Jeg kommer og sørger for, at der er åbent fra kl. 17.

Alexandra holder 4 ugers ferie, men til gengæld holder Oliver ferie i Danmark, og Alexandra har overtalt ham til at komme som instruktør i resten af Juli måned fra d. 12/7.

Dans holder sommerferie den 1/8 + 8/8

Dans er bevægelse til god musik, sved og masser af sjov sammen med andre.

Dans er effektiv konditionstræning. Timen indeholder både “følg mig” og små sammensatte sekvenser. Alle kan være med.

Vi danser hver mandag fra kl 16.30 – 17.30

Forløb på 10 gange med start den 29/8: 350 kr.

Betaling pr gang: 40 kr. Kontant eller mobile pay.

De 10 gange er:

29/8

5/9

12/9

26/9

3/10

10/10

17/10

24/10

31/10

7/11

19/10 er aflyst.

Du er også velkommen den 15/8 + 22/8

Ring eller SMS til Lone, hvis du ønsker en gratis prøvetime.

De bedste hilsner

Lone
25318483
lonepedersen82@gmail.com

Referat Bestyrelsesmøde 4. Juli, 2016

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Paul
Referent
: Rikke
Øvrige Fremmødte
: Kirsten, Svend, Kim, Lone
Afbud: Gert og Henrik

 

Præsentation af PACT for de nye bestyrelsesmedlemmer

Paul genopfriskede PACTs historie, sammen med Kirsten.

 

Roller og arbejdsdeling i bestyrelsen

Gennemgå arbejdsopgaver fra liste som Rikke havde lavede til sidste møde. Tilføje om nødvendigt. Aftale roller og opgaver for det kommende år. (Rikke)

Status vedr. overførelse af kasserer rolle fra Paul til Kim

Pkt. udskydes til mødet i september pga. fravær af bestyrelsesmedlemmer

Kim og Paul har lavet en aktivitetsplan. Der mangler forsat en del punkter, men arbejdet skrider fremad. Det forventes overdragelsen er fuldført i løbet af august.

Samarbejde med Centre for Kræft og Sundhed (CKS)

Opfølgning efter mødet den 10.06 (Henrik)

Henrik har sendt et fint referat. Det besluttes at der oprettes spinning-hold tirsdag og styrketræning fredag.
Dette sættes i værk efter ferien (august).

Folkeløbet

Opdatering (Kirsten/Rikke)
Vi har samlet over 10.000 kr. ind via Folkeløbet. Svend og Kirsten fortæller at det har været en kæmpe oplevelse at deltage, men meget udmattende.

Synlighed og rekruttering

Status (Henrik)
Hjemmeside (Kim)
Uddeling af opdaterede folder

Status: Pkt. udgår pga. afbud fra Henrik.
Hjemmeside: Der er ikke meget aktivitet på siden. Kim kigger på hvordan den kan blive mere brugbar og vil komme med oplæg i fremtiden.
Alle bestyrelsesmedlemmer, deler foldere ud på de steder hvor de går til kontrol.

Årshjul

Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter
– Comwell Weekend: Rikke
– Sverige Cykeltur: Henrik
– Ironman: Kirsten
– Julefrokost: ? (skal snart starte planlægningen)

Comwell Weekend: Der er kommet 2 afbud og der nu kun 11 tilmeldte. Vi vælger at bruge de indsamlede penge fra folkeløbet til at støtte weekenden og sende tilbuddet rundt til medlemmerne igen i starten af august.
Cykeltur: der er 11 tilmeldte og 3 måske.
Ironman: Kirsten skriver ud om frivillig- tilmelding efter sommerferien.
Julefrokost: Tages ved næste møde

Andre emner fra sidste møde

– PACT tøj status: Kirsten
– Samarbejde med DGI : Rikke

Faktura på cykeltøj er nu på plads. Der er også fundet løsning på Lady cykelvestene
DGI: Intet nyt.

Holdtræning

– Træner til styrketræning (Paul)
– Opdatering af holdtræning på hjemmesiden (Henrik/Kim).

Styrke: Alexandra forsætter lidt endnu. Hun har evt. 2 navne der kan overtage.
Spinning: Svend taler med Steven om instruktør til tirsdagsspinning i CKS
Holdtræning hjemmesiden: Henrik har lavet fine opdateringer og disse kommer på hjemmesiden. Vedr. kontakt kommer der en formular som i første omgang tilgår formanden.

Medlemskab

162 medlemmer incl. familie.

Næste møde

01. august kl. 18:00

På standby

Forslag fra Dialogmødet på standby – Ridning, Café, Led træning, hormon yoga, Rødovre Fitness Club: Rikke

Spinning i juli

Spinning fortsætter i juli. I uge 28, 29 og 30 er det Svend, som er instruktør. Tilmelding til Anders som sædvanlig.

Referat Bestyrelsesmøde – 6. Juni, 2016

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Henrik
Referent
: Gert
Øvrige Fremmødte
: Kirsten, Rikke, Svend, Lone, Paul
Afbud: Kim

 

Forventninger og prioriteter til det kommende år

Afstem forventninger og prioriteter
Aftale roller og arbejdsdeling i bestyrelsen

Kirsten
Bestyrelsen bør overdrage afgrænsede opgaver til medlemmer

Rikke
Tovholder for Comwell weekend og for Kajak event
Vil gerne arbejde på et samarbejde med Rødovre Fitness Club

Svend
Der skal være kontaktperson fra PACT til alle hold
Tovholder for LFR5/6 og spinning-event

Gert
Synlighed, PACT skal være en forening som personale på kræftafd. kender og henviser til.

Lone
Afventer og vender tilbage på næste bestyrelsesmøde

Paul
Nye medlemmer bør have en kontaktperson fra bestyrelsen når de henvender sig til PACT og ønsker at starte på er af holdene. Denne kan samtidig være tovholder i forhold til instruktør mv.

Henrik
Rekruttering af medlemmer og fundraising

Kim kan komme med bemærkninger

 

Samarbejde med Centre for Kræft og Sundhed (CKS)

Planlægning af mødet den 09.06 (Henrik)

Henrik og Rikke skal til møde med CKS på fredag den 10. juni hvor man skal drøfte mere konkret samarbejde.

Folkeløbet

Opdatering (Kirsten/Rikke)

Rikke har styr på Folkeløbet. PACT deltager med 7 løbere på etapen fra Sorø til Stenlille onsdag den 15. juni. Deltagerne har sat gang i indsamlinger på nettet.

Årshjul

Gennemgang af og opfølgning på aktiviteter

MTB event:
Henrik
Kajak event: Rikke
Comwell Weekend: Rikke
Ironman: Kirsten
Øresund Rundt: Rikke

– MTB event blev afholdt med succes
– Kajak-event lørdag den 18.06.2016 er overtegnet og Rikke har styr på arrangementet
– Rikke har lavet aftale med Hotel Comwell i Rebild om ophold den 16.-18. 09.2016, p.t. er der 13 tilmeldte, der er plads til flere.
– PACT arbejder på at arrangere sin egen tur til Sverige, muligvis den 3. eller 4. september 2016 i stedet for at deltage i ”Øresund rundt”
– PACT har over 20 deltagere med i 4 IronMan løb,

Synlighed og rekruttering

Status (Henrik)
Hjemmeside (Kim)
Uddeling af opdaterede folder
Udskudt til næste bestyrelsesmøde den 4. juli 2016

Holdtræning

Træner til styrketræning (Paul)
Opdatering af holdtræning på hjemmesiden (Henrik).

Paul har talt med Alexandra, som har flere forslag til instruktører til afløsning nu da hun selv er blevet nødt til at holde op. Paul tager sagen videre.

Medlemskab

Status opdatering (Paul/Kim)

Intet nyt, tages op igen på næste bestyrelsesmøde

Eventuelt

Dokumenter fra banken blev udfyldt af bestyrelsens medlemmer efter forklaring fra Paul.
Paul holder møde med Kim for at fortsætte kasssereroverdragelsen.

Næste møde

04. juli kl. 18:00

På standby

Støtte til foreningsudvikling fra DGI
Rødovre Fitness Club (Rikke)
Forslag fra Dialogmødet på standby – Ridning, Café, LED træning, hormon yoga

Intet nyt, tages op igen på næste bestyrelsesmøde